201510121444650307kV814mKc

Lika Unika verkar för mänskliga rättigheter

Lika Unika är en federation som vill öka respekten för mänskliga rättigheter i svensk politik, att alla ska få delta och bidra i samhället. Vår vision är att alla människor ska ses som de resurser de är. Lika Unika verkar för mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning, i olika sammanhang utifrån mänskliga rättigheter och ett funktionshinderperspektiv.

Följ Lika Unikas senaste utspel

Lika Unika deltar i arbetet för FNs mål i Agenda 2030

Sedan 1 januari 2016 gäller FNs utvecklingsmål i Agenda 2030, Att förändra vår värld, också för Sverige. Lika Unika arbetar aktivt för att ett tydligt funktionshinder- och rättighetsperspektiv ska finnas med i det svenska arbetet för att uppnå målen. 

Läs mer om Agenda 2030

En tillgänglig och likvärdig skola för alla elever

Full tillgänglighet och delaktighet. God och lärande skolmiljö. Elevfokus - Alla barn är olika. Det är några utgångspunkter för Lika Unikas plattform för grundskolan. Visionen är en skola med höga ambitioner där målet är största möjliga akademiska och sociala utveckling för alla elever.

Läs om Lika Unikas skolplattform

En oberoende MR-institution på agendan!

Den nya oberoende MR-institutionen måste utgå från FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Det är i den som Sverige har åtagit sig att inrätta en sådan för att ”främja, skydda och övervaka” mänskliga rättigheter. Tydligt funktionshinderperspektiv och tillräckligt med resurser för uppdraget är två andra ämnen som Lika Unika skriver om till riksdagens Konstitutionsutskott.

Om en oberoende MR-institution till riksdagen

Fokus på nya funktionshinderpolitiken 2017

Det är dags med ett tydligt paradigmskifte i politiken! Från patient till medborgare och med mänskliga rättigheter i fokus. I juni 2016 lämnade Myndigheten för delaktighet sitt förslag till regeringen om den kommande funktionshinderpolitiken, något som nu är under beredning i regeringskansliet.

Lika Unikas förslag om ny funktionshinderpolitik i Sverige