201510121444650307kV814mKc

Lika Unika verkar för mänskliga rättigheter

Lika Unika är en federation som vill öka respekten för mänskliga rättigheter i svensk politik, att alla ska få delta och bidra i samhället. Vår vision är att alla människor ska ses som de resurser de är. Lika Unika verkar för mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning, i olika sammanhang utifrån mänskliga rättigheter och ett funktionshinderperspektiv.

Följ Lika Unikas senaste utspel

Fokus på nya funktionshinderpolitiken 2017

Det är dags med ett tydligt paradigmskifte i politiken! Från patient till medborgare och med mänskliga rättigheter i fokus. I juni 2016 lämnade Myndigheten för delaktighet sitt förslag till regeringen om den kommande funktionshinderpolitiken, något som nu är under beredning i regeringskansliet.

Lika Unikas förslag om ny funktionshinderpolitik i Sverige

En oberoende MR-institution på agendan!

Den nya oberoende MR-institutionen måste utgå från FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Det är i den som Sverige har åtagit sig att inrätta en sådan för att ”främja, skydda och övervaka” mänskliga rättigheter. Tydligt funktionshinderperspektiv och tillräckligt med resurser för uppdraget är två andra ämnen som Lika Unika skriver om till riksdagens Konstitutionsutskott.

Om en oberoende MR-institution till riksdagen

Lars Lööw mottagare av Lika Unikas utmärkelse 2016

Lars Lööw tillsammans med Lika Unikas styrelse

Lars Lööw tilldelades vid en ceremoni den 9 december Lika Unikas utmärkelse år 2016 för insatser till den som med en extraordinär insats har påverkat utvecklingen för FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning i och för Sverige.

Läs intervju med Lars Lööw om Lika Unikas Utmärkelse 2016