201510121444650307kV814mKc

Lika Unika verkar för mänskliga rättigheter

Lika Unika är en federation som vill öka respekten för mänskliga rättigheter i svensk politik, att alla ska få delta och bidra i samhället. Vår vision är att alla människor ska ses som de resurser de är.

Lika Unika verkar för mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning, i olika sammanhang utifrån ett funktionshinder- och rättighetsperspektiv.

Lika Unika deltar på FN-konferens den 14-16 juni 2016

Vid FNs 9:e statspartskonferens i New York för FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Lika Unika talar i FN om tillgänglighet

Samtal om Se förmågan i Almedalen

Panel vid I panelen: Maria Johansson, Lika Unika, Li Jansson, Almega, Petter Skogar, KFO, Lars Ilmoni, Företagarna, Jan-Erik Nyberg, Rapportförfattare, Ida Kåhlin, SACO och Mikael Dubois, TCO

På Almedalsveckans andra dag den 4 juli genomförde Lika Unika seminarium på temat ”Har parterna ett ansvar för jobben för personer med funktionsnedsättning” med utgångspunkt från rapporten Se förmågan. Flera tunga organisationer fanns med i panelen: TCO, SACO, Almega, KFO och Företagarna.

Lika Unikas förslag om ny funktionshinderpolitik