201510121444650307kV814mKc

Lika Unika verkar för mänskliga rättigheter

Lika Unika är en federation som vill öka respekten för mänskliga rättigheter i svensk politik, att alla ska få delta och bidra i samhället. Vår vision är att alla människor ska ses som de resurser de är. Lika Unika verkar för mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning, i olika sammanhang utifrån mänskliga rättigheter och ett funktionshinderperspektiv.

Utfrågning i riksdagen om personlig assistans

Riksdagens socialutskott ordnade den 30 januari 2018 en utfrågning om den personliga assistansen. Lika Unika deltog genom två av våra medlemsförbunds förbundsordföranden:  Lise Lidbäck, Neuroförbundet och Maria Persdotter, RBU. Under utfrågningen fanns också Lika Unikas ordförande Maria Johansson på plats, på bilden ovan tillsammans med Klas Nelfelt från Förbundet Sveriges Dövblinda.

Läs mer om Lika Unikas arbete för LSS

Lika Unika på MR-dagarna i Jönköping 2017

Läs referat och se bilder från MR-dagarna 2017

Den 12 oktober deltog Lika Unika på möte i riksdagen om en svensk MR-institution. Konstitutionsutskottets ledamöter fick där goda argument och svar på frågor från Nätverket för en svensk MR-institution. Punkter som togs upp handlade om MR-institutionens mandat och om behovet av tillräckliga resurser. En oberoende ställning, civilsamhällets inflytande och FNs Parisprinciper togs också upp.

Lika Unika deltar i arbetet för FNs mål i Agenda 2030

Sedan 1 januari 2016 gäller FNs utvecklingsmål i Agenda 2030, Att förändra vår värld, också för Sverige. Lika Unika arbetar aktivt för att ett tydligt funktionshinder- och rättighetsperspektiv ska finnas med i det svenska arbetet för att uppnå målen. 

Läs mer om Agenda 2030

Lika Unika träffade riksdagens konstitutionsutskott om MR-institution

Konstitutionsutskottets vice ordförande Björn von Sydow (S) tillsammans med Lika Unikas ordförande Maria Johansson

Om en oberoende MR-institution

En tillgänglig och likvärdig skola för alla elever

Full tillgänglighet och delaktighet. God och lärande skolmiljö. Elevfokus - Alla barn är olika. Det är några utgångspunkter för Lika Unikas plattform för grundskolan. Visionen är en skola med höga ambitioner där målet är största möjliga akademiska och sociala utveckling för alla elever.

Läs om Lika Unikas skolplattform

Lika Unika svarar skolkommissionen