201510121444650307kV814mKc

Lika Unika verkar för mänskliga rättigheter

Lika Unika är en federation som vill öka respekten för mänskliga rättigheter i svensk politik, att alla ska få delta och bidra i samhället. Vår vision är att alla människor ska ses som de resurser de är. Lika Unika verkar för mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning, i olika sammanhang utifrån mänskliga rättigheter och ett funktionshinderperspektiv.

Lika Unika i Almedalen 2018

Två seminarier, söndag och onsdag, med Agenda 2030 som tema. Ett eget tält på Hamngatan under måndag och tisdag. Deltagande i paneler om valrörelsen och om begrepp. Medarrangörer i utfrågningar av partierna inför valet. Träffar, möten, samtal och några härliga dagar på Gotland väntar.Läs mer om Lika Unikas program i Almedalen 2018.

Lika Unika i Almedalen

Lika Unika på FN-konferens i New York

Den 12 till 14 juni genomfördes statspartsmöte om FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (CRPD) i New York. Från Lika Unika deltog Mattias Lundekvam, ledamot i Lika Unikas styrelse och förbundsordförande för Hörselskadades Riksförbund (HRF). Här på bild framför FN-skrapan tillsammans med Mia Ahlgren, Funktionsrätt Sverige och Madeleine Beermann, NUFT /ordförande Unga Reumatiker.

Läs mer om FNs statspartsmöte

Lika Unikas inspel till regeringen inför Sveriges rapport till FN

Palais Wilson i Geneve där FN-kommittén finns

I januari 2019 ska Sveriges regering rapportera för andra gången till FN om hur man lever upp till FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (CRPD). Följ Lika Unikas påverkansarbete inför FN-rapporteringen.

Sveriges rapportering till FN

Utfrågning i riksdagen om personlig assistans

Riksdagens socialutskott ordnade den 30 januari 2018 en utfrågning om den personliga assistansen. Lika Unika deltog genom två av våra medlemsförbunds förbundsordföranden:  Lise Lidbäck, Neuroförbundet och Maria Persdotter, RBU. Under utfrågningen fanns också Lika Unikas ordförande Maria Johansson på plats, på bilden ovan tillsammans med Klas Nelfelt från Förbundet Sveriges Dövblinda.

Läs mer om Lika Unikas arbete för LSS

Lika Unika deltar i arbetet för FNs mål i Agenda 2030

Detta är en exempeltext som du lätt kan byta genom att hålla musen över och trycka på knappen redigera text

Sedan 1 januari 2016 gäller FNs utvecklingsmål i Agenda 2030, Att förändra vår värld, också för Sverige. Lika Unika arbetar aktivt för att ett tydligt funktionshinder- och rättighetsperspektiv ska finnas med i det svenska arbetet för att uppnå målen. 

Läs mer om Agenda 2030

Påverkan för en oberoende svensk MR-institution

Lika Unika arbetar hårt för en svensk oberoende MR-institution som bland annat ska "främja, skydda och övervaka" rättigheter enligt FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Hösten 2017 uppvaktades riksdagens konstitutionsutskott i frågan. Bild: Björn von Sydow (S) tillsammans med Lika Unikas ordförande Maria Johansson.

Om en oberoende MR-institution

En tillgänglig och likvärdig skola för alla elever

Full tillgänglighet och delaktighet. God och lärande skolmiljö. Elevfokus - Alla barn är olika. Det är några utgångspunkter för Lika Unikas plattform för grundskolan. Visionen är en skola med höga ambitioner där målet är största möjliga akademiska och sociala utveckling för alla elever.

Läs om Lika Unikas skolplattform

Lika Unika svarar skolkommissionen