201510121444650307kV814mKc

Lika Unika verkar för mänskliga rättigheter

Lika Unika är en federation som vill öka respekten för mänskliga rättigheter i svensk politik, att alla ska få delta och bidra i samhället. Vår vision är att alla människor ska ses som de resurser de är. Lika Unika verkar för mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning, i olika sammanhang utifrån mänskliga rättigheter och ett funktionshinderperspektiv.

Följ Lika Unikas senaste utspel

Lars Lööw får Lika Unikas utmärkelse 2016

Lars Lööw

Lars Lööw tilldelas Lika Unikas utmärkelse år 2016 för insatser till den som med en extraordinär insats har påverkat utvecklingen för FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning i och för Sverige.

Lars Lööw får Lika Unikas Utmärkelse 2016

Assistans är frihet! Rädda LSS!

Lika Unika står bakom den landsomfattande manifestationen Assistans är frihet! Rädda LSS! som genomfördes på olika platser i Sverige lördagen den 3 december 2016, den Internationella funktionshinderdagen. I Stockholm samlades vi kl 13.00 på Norra Bantorget, där Lika Unikas ordförande ordförande Maria Johansson är en av talarna.

Läs mer om LSS och personlig assistans

Fokus på nya funktionshinderpolitiken 2017

MFDs rapport 2016 MFDs rapport 2016

Det är dags med ett tydligt paradigmskifte i politiken! Från patient till medborgare och med mänskliga rättigheter i fokus. I juni 2016 lämnade Myndigheten för delaktighet sitt förslag till regeringen om den kommande funktionshinderpolitiken. Det är nu ute på remiss från Socialdepartementet. 

Lika Unikas förslag om ny funktionshinderpolitik

Fokus mänskliga rättigheter

Nu finns ny fakta som visar att då man utgått från Fn-konventionen för personer med funktionsnedsättning i det kommunala arbetet - så når man bättre resultat.

Resultat från arbete med vår konvention

En oberoende MR-institution på agendan!

Nu har regeringen kommit med en skrivelse till riksdagen om strategi för mänskliga rättigheter i Sverige. Med förväntan att riksdagen inrättar en oberoende MR-institution! Regeringen föreslår ett stärkt rättsligt och institutionellt skydd för mänskliga rättigheter.

Om en oberoende MR-institution till riksdagen