Allmänna kommentar från FN-kommittén för CRPD

FN-kommittén för konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (CRPD) har idag formulerat fyra allmänna kommentarer till konventionen.

FN-kommittén för rättigheter för personer med funktionsnedsättning har sedan 2014 skrivit ytterligare fördjupning med allmänna kommentarer till flera artiklar i konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (CRPD). De första två allmänna kommentarerna var om artikel 9 om Tillgänglighet och artikel 12 Lika inför lagen kom redan 2014. Under sommar 2016 gick de ut med allmänna kommentarer till artikel 24 Utbildning och om artikel 6 om Kvinnor och flickor med funktionsnedsättning.

Vi rekommenderar alla att läsa de allmänna kommentarerna för att få en djupare förståelse för konventionen. Artikel 3 i konventionen är en annan viktig del för helheten. FN-kommitten har valt ut de här artiklarna då de ses som väldigt centrala för rättigheterna generellt gällande konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Myndigheten för delaktighet har översatt de allmänna kommentarerna om artikel 9 och 12 till svenska (2016-07-05). Återstår nu att översätta de allmänna kommenterarna för artikel 6 och 24 till svenska samt att göra den till tillgängliga format.

I förtexten formulerar kommittén hänvisningar till andra konventioner som också ger skydd för tillgänglighet när det gäller t.ex. fysisk tillgänglig, transport, information och kommunikation samt tillgängliga tekniska lösningar och system för information och kommunikation mm.

Lika Unikas remissvar på kommitténs "Draft General Comment" om artikel 9, tillgänglighet: