Lika Unika om en oberoende MR-institution

En oberoende MR-institution som ska främja, skydda och övervaka mänskliga rättigheter kommer att ha en viktig roll i Sverige. En MR-institution ska uppfylla Parisprinciperna (1993). Från Lika Unikas sida är vi mycket angelägna om att man i det framtida arbetet inom MR-institutionen verkar för mänskliga rättigheter för alla flickor, pojkar, kvinnor och män utifrån ett tydligt barn-, jämställdhets- och funktionshinderperspektiv. För att funktionshinderperspektivet ska genomsyra samhället ska det uttalas tydligt i styrning, planering, uppföljning och budget.

Den svenska regeringen har nu kommit med en ny strategi för mänskliga rättigheter i Sverige 2016. I skrivelsen föreslås att riksdagen tar ansvar för att etablera en oberoende institution för mänskliga rättigheter i Sverige. Sverige har bla genom ratificeringen av FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (CRPD) 2008 åttagit sig att ha en oberoende övervakningmekanism för mänskliga rättigheter i Sverige, med hänvisning till artikel 33 i konventionen.
 

Läs mer: