FN-kommittén för konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Kommittén för FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning består av 19 ledamöter som träffas regelbundet i Geneve. Ett val hölls nyligen på statspartsmötet i New York nu i juni 2016 och flera nya personer har kommit in i kommitten som har en granskande funktion gällande konventionen. Från och med årsskiftet består rådet av 18 män och 1 kvinna - en ojämlik balans så få är nöjda med. Nytt val sker 2018.

Två år efter det ett land har ratificerat konventionen så ska det göra sin första rapportering till FN-kommitten. Ett stort antal länder har nu rapporterat till FN-kommittén för rättigheter för personer med funktionsnedsättning i Geneve (CRPD). Sveriges nästa tur är januari 2019.

FN-kommitténs hemsida
Om kommittén.