Förändra vår värld - Agenda 2030 för global hållbar utveckling

I september 2015 fastslog Generalförsamlingen i FN en ny agenda för global hållbar utveckling - dvs. FN:s nya mål om hållbar utveckling 2016-2030.

De innehåller 17 universella mål och 169 delmål. Dessa kommer att ersätta de nuvarande Millenniemålen och vägleda politiken de kommande 15 åren. Att FN:s mål är "universella" betyder att de gäller för alla länder. Att också Sverige ska arbeta för att utvecklingsmålen ska förverkligas, också för vi som bor och lever i Sverige.

Ungefär 15 procent av världens befolkning, eller en miljard människor, upplever sig ha en funktionsnedsättning. I nuvarande Milleniemålen har funktionshindersperspektivet varit osynligt. Vilket gjort att personer med funktionsnedsättning har kunnat undantas i praktiken. I nya utvecklingsmålen nämns nu funktionsnedsättning i flera av målen, samt i de indikatorer som ska användas när målen följs upp. Detta är en stor framgång för den internationella funktionshindersrörelsen som starkt engagerat sig i frågan.

I den svenska regeringen är det civilministern Ardalan Shekarabi som ansvarar för processen i Sverige. På vår blogg kan man läsa vårt uttalande från den 28 september 2015.

FNs globala utvecklingsmål 2030 FNs globala utvecklingsmål 2030
Läs mer om den nya utvecklingsagendan för FNs länder: