Assistans är frihet! Rädda LSS!

En kritisk granskning av regeringens direktiv till LSS-utredningen

Är kostnadsutvecklingen för LSS och assistansersättningen ohållbar? Får för många assistansanvändare för många timmar? Måste anhöriga ta större ansvar? Ska huvudmannaskapet för assistansen ändras? Det är några frågeställningar som Bengt Westerberg belyser i en ny rapport om personlig assistans som stötts av flera organisationer däribland Lika Unika.
Läs rapporten här!

Lika Unika stod bakom den landsomfattande manifestationen "Assistans är frihet! Rädda LSS!" som genomfördes på olika platser i Sverige lördagen den 3 december 2016, på den Internationella funktionshinderdagen. I Stockholm samlades vi kl 13.00 på Norra Bantorget, där vår ordförande Maria Johansson var en av talarna. Manifestationen genomfördes med tre viktiga budskap:

* Nödstopp för indragna assistansbeslut! Inga fler indragna assistansbeslut innan konsekvenserna av Försäkringskassans förändrade behovsbedömningar har analyserats.

* Stärk LSS men inte på bekostnad av personlig assistans! Vi vägrar låta olika insatser och grupper ställas mot varandra. LSS behöver utvecklas och förbättras men vi accepterar inte att det ska ske genom nedskärningar i personlig assistans. Ta bort besparingsdirektiven ur utredningen.

* Sluta förtala assistansreformen! Talet om fusk är förödande för alla som berörs av personlig assistans och övriga LSS i sin vardag. Politiker och myndighetsföreträdare måste hålla sig till bekräftade fakta och inte prata om fusk med hänvisning till uppskattade mörkertal.

Se Neuroförbundets dokumentation från manifestationen Assistans är frihet! Rädda LSS!.

Debatten lever vidare bland annat på #räddalss.

Läs mer om manifestationen "Assistans är frihet! Rädda LSS" den 3 december på Facebook.

Läs brev till regeringen och statsrådet Åsa Regnér med Lika Unikas plattform/kravpunkter i utredningen av LSS.