Regeringens förslag om praktikplatser kräver bättre fungerande Arbetsförmedling

2016-02-10

- Det är efterlängtat, nödvändigt och positivt att regeringen fixar praktikplatser till personer med funktionsnedsättning. Men programmet är ett misslyckande på förhand om inte Arbetsförmedlingen vässas och får ordning på sitt sätt att arbeta.

Det säger Lika Unikas ordförande Maria Johansson i en kommentar till regeringens beslut den 4 februari 2016 om praktikplatser för personer med funktionsnedsättning.

Lika Unika är positiva till att något görs för att möta arbetslösheten. Men samtidigt menar man att det måste handla om riktiga, fasta jobb och inte om enstaka praktikplatser.

Erfarenheterna från det första praktikantprogrammet visar också att myndigheter som vill anställa praktikanter har upplevt stora brister i Arbetsförmedlingens sätt att arbeta. I en specialrapport till Lika Unika visar Myndigheten för delaktighet hur myndigheter har försökt få praktikanter från Arbetsförmedlingen men inte fått respons och ibland ingen kontakt alls.

- Ska systemet fungera så måste Arbetsförmedlingen vässas ordentligt, säger Maria Johansson. Vi måste ha en förmedling som klarar det mest basala uppdraget att förmedla arbetslösa till jobb eller praktikplatser. Vi behöver också en Arbetsförmedling med större kompetens om personer med funktionsnedsättning.

Lika Unika riktar också kritik mot system med praktikplatser:

- Regeringen påminner i uppdraget till myndigheterna om att det under 2014 var i genomsnitt 76 100 personer med funktionsnedsättning inskrivna som arbetslösa. Det säger sig självt att ett praktikantprogram som tidigare har gett 500 av dem en praktik är en helt otillräcklig satsning, säger Maria Johansson.

Maria Johansson framhåller FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Sverige har ratificerat konventionen. Därmed har man också åtagit sig att anställa personer med funktionsnedsättning i offentlig sektor.

- Myndigheterna måste först och främst anställa personer med funktionsnedsättning i sina ordinarie verksamheter. Som komplement kan vi tänka oss system med traineeplatser inom myndigheter, som leder till fasta jobb och som tar tillvara kompetens som idag slösas bort, avslutar Maria Johansson.