Internationellt och svenskt fokus

Lika Unika bevakar och analyserar aktivt aktuell politik i omvärlden som berör oss. Vårt mål är att få Sverige att mycket starkare respektera mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning i politiken. Ibland engagerar vi oss internationellt när vi känner att det har extra bäring på det vi gör i Sverige utifrån mänskliga rättigheter.

Som verktyg i det arbetet finns FN-konventionen rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Utifrån den och regeringens funktionshinderspolitik har FN-kommittén för rättigheter för personer med funktionsnedsättning granskat Sverige 2014.

Myndigheten för delaktighet (MFD) har sedan en aktivt roll i uppföljningen av regeringens arbete samt de strategiska myndigheternas delmål, samt även uppföljningen av funktionshinderspolitiken i Sveriges kommuner och landsting.

Lika Unika i FN-huset Lika Unika i FN-huset

FN-representation

Lika Unika har deltagit vid flera statspartsmöten i FN i New York om implementeringsarbetet för FN-konventionen rättigheter för personer med funktionsnedsättning i världen. Vi har deltagit som rådgivare fyra år i rad, senast i juni 2015. Högt på agendan internationellt, vilket också har bäring på svensk politik, är att få med ett tydligt funktionshindersperspektiv i nya Hållbara utvecklingsmålen (Agenda 2030). Det tycks ha lyckats nu.

När nuvarande Milleniemålen 2000-2015 skapades var den internationella funktionshinderrörelsen inte så aktiv. Det är en anledning till att funktionshindersperspektivet inte finns med alls i något av Milleniemålen.

Den här gången inför Agenda 2030 har man varit mycket engagerad i frågan som har stor betydelse på många människors situation i världen - och också i Sverige.

FN:s enhet för social policy och utveckling

FN:s enhet för social policy och utveckling har en hemsida för utbyte av erfarenheter och kunskap internationellt utvecklingsarbete bl.a. om funktionshindersfrågor. Den är på engelska.