#PSFunk 3 oktober 2017 kl 11.00-15.00

Varmt välkommen till PSFunkdagen 3 oktober!

Årets tema för PSFunkdagen är Valet 2018. Det blir ett fullmatat program som syftar till ett gemensamt kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan public service-bolagen, representanter från Funktionsrätt Sverige, Lika Unika samt alla med kompetens eller intresse i frågor om tillgänglighet, likabehandling och demokrati. Vi börjar med ett mingel mellan kl 11-12 i entréhallen till Radiohuset. Programmet börjar klockan 12 i studio 4 och vi slutar klockan 15.

Temat för dagen är Valet 2018. Inledningstalare är Emily Munthén, Amanda Lindberg och Olle Wästberg. Företrädare för UR:s, SVT:s och Sveriges Radios valprogram medverkar liksom bolagens vd:ar och ordförande för både Funktionsrätt Sverige och Lika Unika. Vi kommer även att göra en kort workshop som syftar framåt, mot en fördjupande workshop-dag i januari.

Tid: 3 oktober kl 11-15
Plats: Radiohuset, Studio 4, Oxenstiernsgatan 20 i Stockholm
Lokalen är utrustad med hörselslinga och den är tillgänglig med plant insteg. Vi skrivtolkar och teckenspråkstolkar hela dagen. En av moderatorerna har bland annat till uppgift att syntolka.

Än en gång varmt välkommen till PSFunkdagen!

Arbetsgruppen
Maria Johansson, Lika Unika
Monica Klasén McGrath, Funktionsrätt Sverige
Hans Carlson, Sveriges Radio
Åsa Tolgraven, UR
Catarina Wilson, SVT