Se förmågan

Lika Unika har länge fokuserat på vårt Banbrytarprogram: Vi vill göra rätt för oss. Det har vi rätt till! i vårt opinionsarbete. Detta förutom att verka för att makthavare tar FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning på allvar och också i flera sammanhang överhuvudtaget talar om funktionshindersperspektivet alls. Nämns det inte så "finns det inte".

Under våren 2016 fastslog Lika Unika ett nytt program, Se förmågan. Det bygger vidare på samma viktiga utgångspunkt, dvs. vikten av att se resurser och förmågan av människor för att få in fler i arbete och sysselsättning. Arbete är en rättighet.

Vi behöver skifta fokus från begränsningar hos människor till att se resurser och förmågor. För att få bort de stopp, hinder och spärrar som enskilda möter idag. Läs mer om Se förmågan.

Lika Unika verkar för att fler människor med funktionsnedsättning ska få kunna vara delaktiga i samhället. Att arbeta och försörja sig själv alternativt ha en meningsfull sysselsättning, är en viktig del i detta. Att kunna vara en del i samhället som alla andra. Runt 25 % av de som är inskrivna hos Arbetsförmedlingen har någon typ av funktionsnedsättning, med eller utan påverkad arbetsförmåga. Framförallt det offentliga har ett åtagande att anställa personer med funktionsnedsättning, enligt artikel 27:g i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Aktuell information om situationen på arbetsmarknaden

SCB / Arbetsförmedlingens rapport "Situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning" (mars 2017).