Lika Unika på MR-dagarna 2016

För sjätte året i rad deltar Lika Unika på MR-dagarna, en stor mötesplats för aktörer som engagerar sig i mänskliga rättigheter. I året är det i Malmö den 17-19 november 2016.

Mer information om MR-dagarna.

Lika Unika har deltagit i följande seminarier

Miniseminarium om Agenda 2030 och funktionshinder- och rättighetsperspektiv.

Maria Johansson ordf., Peter Andersson och Lotta Sondell.
Fredag 18 november kl 12:30 - 13:00.
Arrangör Lika Unika.

13. Att kalla det nåt annat? Konsekvenser av att (inte) prata MR

Föreläsare: Elisabeth Abiri, NN, Rebecca Palosaari Fogler, Maria Johansson, Thomas Hammarberg
Torsdag 17 november 2016
13:00 - 14:30
Plats: High Live 2
Kategori: Mänskliga rättigheter i praktiken

I Sverige menar vi ofta att vi "walk the walk" men inte ”talk the talk" – dvs. vi jobbar med ”frågorna" men kallar dem inte mänskliga rättigheter. Samtidigt har myndigheter och frivilligorganisationer börjat använda sig av ett mer rättighetsbaserat språk. Vi undrar om det blir det nån skill

Arrangör Emerga Research and Consulting.

63. Från patient till medborgare - 16 år senare!

Föreläsare: Magnus Lagerkrantz, utredare Myndigheten för delaktighet
Moderator: Hanna Gerdes, grundare av Hanna and Goliath, Law & Education
Paneldeltagare: Anna Bruce, Lunds universitet, Malin Ekman Aldén, generaldirektör Myndigheten för delaktighet, Maria Johansson, ordförande Lika Unika
Fredag 18 november 2016
13:00 - 14:00
Plats: High Live 2
Kategori: Mänskliga rättigheter i praktiken

Myndigheten för delaktighets uppföljningar visar att personer med funktionsnedsättning inte har jämlika levnadsvillkor. Ett samtal om hur konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning kan ge vägledning till samhällets olika aktörer. Hur kan vi bli bättre? Vad kan vi göra annorlunda? Föreläsning och därefter panelsamtal.

Arrangör Myndigheten för delaktighet.