Regeringens Funktionshindersdelegation, Socialdepartementet

Om funktionshindersdelegationen

Statsråd Åsa Regnér är ordförande i Funktionshindersdelegationen.

Lika Unika har 2 platser, Handikappförbunden har 6 platser och Ungas nätverk för personer med funktionsnedsättning (NUFT) har 2 platser i delegationen. Möten sker 3-4 ggr/år.

Lika Unikas ledamöter 2015-2016

  • Maria Johansson, ordförande Lika Unika
  • Hanna Sejlitz, förbundsordförande Sveriges Dövas Riksförbund, vice ordförande Lika Unika

Opersonliga ersättare:

  • Håkan Thomsson, förbundsordförande Synskadades Riksförbund, vice ordförande Lika Unika
  • Lise Lidbäck, förbundsordförande Neuroförbundet

Lika Unikas kontaktperson

Lotta Sondell, federationssekreterare Lika Unika.
Adjungerad till delegationen.
lotta.sondell@likaunika.org